หุ้นที่เติบโตแท้จริงแล้วหรือว่าเป็นเพียงหุ้นติดดิน

หุ้นที่มีอัตรากำไรเติบโต หรือที่เราเรียกว่า Growth Stock นั้นถือได้ว่าเป็นหุ้นที่ให้กำไรที่กับนักลงทุนได้ดีที่สุดตัวหนึ่งของนักลงทุนและเป็นหุ้นที่นักลงทุนต่างก็ชื่นชอบกันเป็นอย่างมากอีกด้วย

s011ซึ่งหุ้น Growth Stock นั้นเราจะต้องดูว่าอัตราการเติบโตของบริษัทนั้นเป็นการเติบโตที่เกิดขึ้นได้จริง ดังนั้นเราควรที่จะจับคู่กับสิ่งที่เราเข้าใจง่าย ๆ นั่นก็คือ Volume และ Price Growth

ถ้าหากจำนวนหุ้นมีการเติบโต และ ราคานั้นมีการเติบโต อาจจะเกิดขึ้นจากการที่สินค้านั้นธุรกิจนั้น ๆ สามารถทำกำไรได้สูงขึ้นมา ซึ่ง การที่กำไรสูงขึ้นนั้นก็เกิดจาก การเจริญเติบโตของทางด้านองค์กร หรือ industry Growth และส่วนแบ่งของการตลาดหรือก็คือ Market Share Growth ธุรกิจเราเหล่านี้ล้วนที่จะมีการเจริญเติบโตในธุรกิจที่รวดเร็วเราต้องดูว่า ธุรกิจใน ช่วงนี้นั้นธุรกิจไหนกำลังมาแรงและ บริษัทไหนที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนั่นก็คือการช่วยให้ธุรกิจนั้นก้าวหน้าขึ้นไปได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยนั่นเอง ธุรกิจเหล่านี้นั้นจะช่วยให้เราเริ่มต้นได้ในส่วนต่าง ๆ ที่เราต้องการถึงแม้ว่าธุรกิจต่าง ๆ จากสิ่งเหล่านั้นก็จะช่วยให้ราต้องการที่จะ เลือกดูหุ้นที่ เจริญเติบโต ซึ่งจะมีหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนั่นเองจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องยอมรับให้ได้ด้วยความไวและไว้ใจต่อสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองในส่วนต่าง ๆ  ที่จะทำกำไรได้จากหุ้นเหล่านี้ นั่นจึงเป็นส่วนขยายที่จะทำให้ลูกค้าต้องการเสริมในส่วนที่ขาดเข้าไปได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นตัวช่วยให้เราได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ ๆ ที่ดีและมีมากยิ่งขึ้นจากส่วนประกอบที่มีขึ้นมาอย่างชัดเจนด้วยนั่นเอง