มาเรียนรู้เรื่องหุ้นกันกับตอน ปันผลหุ้นคืออะไร

30

ทุกคนน่าจะเคยได้ยินคำว่า ปันผล มาก่อนแล้วปันผลคืออะไร?อย่างที่เคยกล่าวก่อนหน้านี้การที่เราเข้าไปถือหุ้นก็เหมือนกับเราเข้าไปเป็นเจ้าของกิจการคนหนึ่งดังนั้น ถ้าบริษัทได้กำไรเราก็ควรได้กำไรส่วนนั้นด้วยซึ่งรูปแบบที่จะได้ ก็คือปันผลนั่นเอง

ปันผล คือผลตอบแทนซึ่งบริษัทที่เราเข้าไปถือหุ้นให้เรามา เมื่อบริษัทมีกำไร

โดยปันผล มีทั้งรูปแบบที่เป็น

– เงิน (เงินปันผล)

– หุ้น (หุ้นปันผล)

– หรือทั้งเงินและหุ้น

โดยเวลาที่บริษัทจะจ่ายปันผลบริษัทจะขึ้นเครื่องหมาย XDและมีกำหนดวันที่ขึ้นเครื่องหมาย

โดยคนที่ซื้อหุ้นก่อนวันที่ขึ้นเครื่องหมายและถือหุ้นมาจนถึงวันที่ขึ้นเครื่องหมายเท่านั้น

จึงจะได้ปันผลยกตัวอย่างตามภาพ เป็นหุ้นของธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

วันที่ขึ้นเครื่องหมายคือ 9 ก.ย. 2557ดังนั้นใครก็ตามที่ซื้อก่อนวันที่9 ก.ย. 2557 และถือจนถึง

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย (9 ก.ย. 2557)จะได้รับปันผลนั่นเอง

คำถามที่พบบ่อย (ยกตัวอย่างจากภาพ)

  1. ถ้าซื้อหุ้นวันที่ 8 ก.ย. 2557

แล้วถือหุ้นไปจนถึงวันที่ 9 ก.ย. 2557

จะได้ปันผลไหม?

ตอบ ได้ครับ

  1. ถ้าซื้อหุ้นวันที่ 9 ก.ย. 2557

จะได้ปันผลไหม?

ตอบ ไม่ได้ครับ เพราะต้องซื้อก่อน

ขึ้นเครื่องหมาย แล้วถือจนถึงวัน

ที่ขึ้นเครื่องหมาย

  1. ถ้าซื้อหุ้นวันที่ 8 ก.ย. 2557

แล้วขายหุ้นในวันนั้นจะได้ปันผลไหม?

ตอบ ไม่ได้ครับ เพราะต้องถือจนถึงวัน

ที่ขึ้นเครื่องหมาย

  1. ถ้าซื้อหุ้นวันที่ 8 ก.ย. 2557

แล้วขายหุ้นวันที่ 9 ก.ย. 2557

จะได้ปันผลไหม?

ตอบ ได้ครับ

  1. ขึ้นเครื่องหมายแล้วแต่ไม่เห็นได้เงินเลย

แล้วจะได้เงินปันผลเมื่อไหร่

ตอบ ตามวันที่ในกรอบสีเขียวครับ

  1. จะได้รับเงินปันผลเท่าไหร่

ตอบ ตามกรอบสีฟ้าครับ แล้วนำไปคูณ

จำนวนหุ้นที่เราถือ ยกตัวอย่างเช่น

ถือหุ้นอยู่ 10000 หุ้น

10000 x 0.50 = 5000 บาท